صرفــاً جهت خنده

سرم" را شايد ديگران در نبودنت گرم کنند، ولي "دلم" را هرگز.

زن چه میخواهد ؟

رفتم تو سرچ گوگل تایپ کردم

“زن چه میخواهد؟”

گوگل بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ داد

“ما همچنان در حال جستجو ایم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 شهریور1391ساعت 22:58  توسط oMit-TM  |